Limbile moderne și interdiciplinaritatea

Autor: prof. Condratov Irina
Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Botoșani

Se ştie că limba este consangvină cu cultura şi civilizaţia unui popor. De aceea,dintre disciplinile care se predau în şcoală, limbile moderne nu numai că permit ci şi impun abordarea interdisciplinară chiar şi din primii ani de studiu. Ea se aplică la nivel lexical mai precis la nivelul lexicului secundar,care reprezintă masa vocabularului, dar şi partea lui cea mai mobilă,un univers complex ce cuprinde toate limbajele de specialitate. O consultare mai superficială a manualelor actuale de limba franceză ne pune în faţă titluri precum ‘L’amie ordinateur’ (cl. aV-a); ‘La Physique-ça c’est serieux (cl. a VI-a); ”L’Écolo-Club des Pyrénées (cl. a VII-a) etc., care presupun însuşirea şi utilizarea unor termeni din domenii diverse: fizică, informatică,ecologie, muzică, presă,arhitectură.

Continuarea