Particularităţi ale limbajului la vârsta preşcolară

Autor: educ. Badea Maria-Claudia
Grădiniţa Răscăeţi, Dâmboviţa

Deseori, termenii „limbă” şi „limbaj” sunt folosiţi ca sinonimi deşi fiecare are altă sferă semantică. Limba este un cod, un sistem de semne lingvistice, un asamblu de mijloace de comunicare. Prin natura sa, limba este un fenomen social-istoric, în sensul că existenţa ei nu depinde de existenţa fiecărui individ, ci de existenţa unui grup social (popor, naţiune) care foloseşte ca mijloc de comunicare şi gândire.
Limbajul este utilizarea corectă a limbii de către fiecare individ. De aceea, limbajul este un fenomen individual care se formează la fiecare individ în condiţiile vieţii sociale, adică limbajul este rezultatul vieţii omului în societate. Limbajul este o activitate umană de comunicare prin intermediul limbii, este „limba în acţiune”.
În literatura psihologică limbajul este definit drept „o formă de activitate specific umană, care constă în esenţă în folosirea limbii în procesul de comunicare şi de gândire” sau „activitate de comunicare interumană, realizată prin intermediul limbii şi al tuturor resurselor ei”. Continuarea