Predarea abilităților de ascultare într-o limbă străină

Autor: prof. Vintilă Ovidiu
Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești

Predarea abilităţilor de ascultare ca parte a predării unei limbi străine este o dezvoltare relativ recentă a cărui istorie se află în mare parte în ultimii treizeci de ani. La sfârșitul anilor 1800 ascultarea a fost utilizată în predarea limbii ca un mijloc de dezvoltare a comunicării orale. S-a presupus că studenții ar dobândi pur și simplu capacitatea de a înțelege forma vorbită a limbii, dacă au auzit limba vorbită, ocazional, pe profesorul lor sau au ascultat o casetă cu texte audio. A fost demonstrat rapid că această abordare pur și simplu nu funcționează.
Acest lucru a condus la dezvoltarea metodei directe, în care s-au accentuat prezentările orale și înțelegerea fonetică. Limba țintă a fost folosită exclusiv în sala de clasă și traducerea a fost interzisă. Comunicarea orală era inițiată de către cadrul didactic prin schimburi de întrebare-răspuns cu cei care studiau limba străină. Noul limbaj era predat prin demonstrații, obiecte și imagini, elevul fiind cufundat în contexte vizuale și expus limbajului oral.

Continuarea