Locul şi rolul lecţiilor de limba română în învăţământul primar

Autor: prof. Vasilica Filimon
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Munteni, jud. Galaţi

,,Limba – spune poetul George Coşbuc – este cea mai puternică legătură a unui neam, e firea şi fiinţa lui”. Prin mijlocirea limbii un popor se cunoaşte în primul rând pe sine şi, pe această bază, înţelege dialectica vieţii întregii comunităţi umane. Accesul la patrimoniul ştiinţific şi cultural, naţional şi universal nu poate fi conceput în afara cunoaşterii temeinice a limbii materne.
Limba română, ca limbă naţinală este atât mijlocul principal de comunicare între oameni, cât şi suportul gândirii, al instruirii şi educării de-a lungul întregii vieţi. Pe bună dreptate ea este considerată sufletul învăţământului primar, deoarece pe baza ei vor fi explorate şi celelalte domenii ale cunoaşterii umane.
Datorită marii sale valori formative, aria curriculară Limbă şi comunicare şi limba română, ca obiect de studiu, ocupă în şcoală un loc central, atât în planul de învăţământ, cât şi în programele şcolare, ceea ce înseamnă că, în linii generale funcţiile şi obiectivele ciclului primar se identifică chiar cu cele ale limbii române ca obiect de învăţământ. Dintre toate disciplinele şcolare, limba română deţine ponderea cea mai mare în formarea instrumentelor indispensabile activităţilor de învăţare ale elevilor: cititul, scrisul, exprimarea corectă, care au implicaţii în întreaga evoluţie viitoare a elevilor. Continuarea