Lecția – excursie, mijloc de creștere a eficienței activității didactice

Autor: prof. înv. primar Matei Viorica
Școala Gimnazială Nr. 1, Negrești-Oaș, jud. Satu Mare

În scopul creşterii randamentului şcolar şi realizării odihnei active a copiilor din ciclul primar, o atenţie deosebită ar trebui acordată excursiilor şi vizitelor organizate în scop instructiv-educativ, iar programarea acestora să se facă în aşa fel încât să se realizeze obiectivele propuse la obiectele de studiu din clasa respectivă. În timpul excursiilor de acest gen, elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele la mai multe obiecte de învăţământ.
Scopul acestor activităţi este atât de natură informativă, formativă dar mai ales de natură educativă. Ele contribuie la dezvoltarea simţului de observaţie al elevilor, a interesului pentru cunoaştere şi la sporirea capacităţii de înţelegere a realităţii înconjurătoare.

Continuarea