Lecția de istorie în viziune interdisciplinară

Autor: prof. Chelmu Loredana
Şcoala Gimnazialã „Mihai Eminescu”, Vaslui

Istoriei îi revine un rol esențial în formarea personalitãții elevilor. Istoria nu doar transmite un volum de cunoștinte în informarea elevilor asupra curgerii datelor sau a desfãșurãrii unor evenimente istorice, ci are rolul important de a forma capacitãți de interpretare, înțelegere și acțiune. Istoria vizeazã atât latura cognitivã cât și cea rațional-afectivã contribuind la dezvoltarea cunoștințelor din toate sferele existenței sociale.
Profesorul, în activitatea sa, trebuie sã urmãreascã mai multe aspecte: elaborarea conținutului lecției de istorie în concordanțã cu obiectivele informaționale și formative ale acesteia; stabilirea locului și importanței lecției în ansamblul temei, capitolului sau materiei predate; prezentarea conținutului faptic din perspectiva cauzalitãții și adevărului în strânsã legãturã cu spațiul istoric și cu împrejurãrile epocii în care s-au derulat evenimentele; respectarea logicii științei; prelucrarea și adoptarea conținutului lecției la particularitãțile psihice, de vârstã și intelectuale; orientarea conținutului lecției de istorie în viziune interdisciplinarã. Continuarea