Jocurile de mişcare la grădiniță

Autor: prof. înv. preșcolar Ilie Doina Mihaela
Grădinița Ghergheşti – Petreşti

Jocurile de mişcare la grădiniţă au o contribuţie importantă la dezvoltarea fizică generală a copiilor,la formarea deprinderilor motrice,la sporirea rezistenţei fizice, a organismului şi, implicit, la realizarea educaţiei intelectule, morale şi estetice. Ele au un rol foarte important în dezvoltarea copilului, ajutând la formarea personalităţii acestuia.
Valoarea educativă a jocurilor de mişcare. Jocurile de mişcare cu reguli trebuie să fie accesibile grupei de vârstă căreia i se adresează. La grupa mică, jocurile de mişcare au reguli simple, la grupele mari, au reguli mai complexe.
Pe de o parte, de bogăţia de idei a jocului, de puterea atracţiei pe care o exercită aceste idei depinde intensitatea emoţiei, a efortului intelectual de voinţă, spiritual de organizare al fiecăruia dintre participanţi la joc. Pe de o parte, fără o bună organizare a colectivului de copii nu este posibilă desfăşurarea cu succes a jocului, prin această depinzând copiii să acţioneze în colectiv şi făcându-i să trăiască viaţă colectivului. Continuarea

Studiu de specialitate – Jocurile de mișcare în grădiniță

Autor: ed. Chiojdoiu Mariana
G.P.N. Nr. 1 Cislău, jud. Buzău

Jocurile de mişcare au o importanţă deosebită în dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor. Ele contribuie a formarea deprinderilor motrice, la călirea organismului şi implicit la realizarea educaţiei intelectuale, morale, estetice.
Jocurile de mişcare contribuie la dezvoltarea curajului, a stăpânirii de sine, a perseverenţei, a atenţiei. Jocurile de mişcare trebuie să fie accesibile grupei de vârstă căreia i se adresează. La grupa mică, jocurile de mişcare au reguli simple, educatoarei îi revine sarcina de a organiza ea însăşi jocurile copiilor, participând direct la ele şi urmărind efectuarea cât mai corecte a mişcărilor pe care acestea le cuprind precum şi respecatrea regulilor impuse. Jocurile de mişcare pot fi organizate cu întreaga grupă de copii sau în grupuri mai restrânse. Jocurile alese pentru o anumită zi nu trebui să se repete în mod mecani in urmatoarele zile, întrucât jocul devine plictisitor pentru copil şi în loc să obţină rezultate din ce în ce mai bune se ajunge la rezultate contrarii. Continuarea

Studiu de specialitate – Jocurile de mișcare în lecția de educație fizică

Autor: prof. Păun Marius Constantin
Școala Gimnazială „Marin Braniște” Suseni, jud. Argeș

Jocurile de mişcare constituie un mijloc important prin care se realizează o parte din sarcinile ce revin educaţiei fizice. Ele îşi găsesc o largă aplicabilitate în toate formele organizate ale acestei activităţi: lecţiile de educaţie fizică, serbările şcolare, tabere şi excursii etc. Aceasta se explică prin contribuţia însemnată pe care jocul o aduce la educarea multilaterală a copiilor şi tineretului, în concordanţă cu cerinţele educaţiei fizice. Realizarea unei influenţe active şi pozitive se poate face numai printr-o activitate organizată, condusă şi îndrumată de către profesor sau alt cadru component, căruia ii revine rolul de a desfăşura o permanentă muncă educativă. Continuarea

Jocurile de mișcare

Autor: prof. Hanciș Adrian
Școala Gimnzială „Gheorghe Bulgăr” Sanislău

Jocul este o temă foarte des întâlnită în viaţa cotidiană, reflectând o anumită tendinţă a omului spre socializare. El prezintă o serie de reguli, unele trebuie respectate, iar altele sunt menite să fie încălcate. Astfel apare dorinţa oricărei fiinţe umane de a depăşi ceea ce este normal, de a depăşi pe alţii şi de a se depăşi pe sine, o tendinţă spre perfecţiune, ca ţel principal al vieţii.
Toţi educatorii sunt de acord în privinţa definirii jocului ca un mijloc excelent de educaţie. În ultima vreme, copii consacră, din ce în ce mai puţin timp jocului. Continuarea