Studiu de specialitate – Jocuri pentru educarea inteligenței emoționale

Autor: prof. Florea Ioana
Grădinița Voinicel, Chitila, Ilfov 

            În perioada preşcolară, copilul traieste o amplificare şi diversificare a starilor afective, dar i se conturează şi posibilitatea de  valorizare a acestora.

Studii recente au relevat faptul că relaţiile afective şi stările emoţionale conturează ceea ce denumim”  inteligenţă emoţională”. Aceasta  se manifestă printr-o bună comunicare cu cei din jur, prin empatie, înţelegere şi  conduită civilizata in plan social.  In acest context  educatia de tip prescolar isi propune ca obiectiv prioritar stimularea unor comportamente şi atitudini   bazate pe  generozitate, spirit de echipş, receptivitate şi  implicare  prin acţuni de voluntariat în plan comunitar.

Pornind de la premiza că inteligenţa emoţională constituie liantul între persoana şi mediul din care face parte, în acest context  unul dintre obiectivele grădiniţei şi familiei este educarea copiilor în sensul omeniei, generozităţii, receptivităţii la durerile şi bucuriile celor din jur. Continuarea

Anunțuri

Stimularea creativităţii preşcolarilor prin jocuri şi activităţi liber alese

Autor: prof. înv. preşc. Ramona Şerban
Grădiniţa nr.199 “
Strop de rouă”, Bucureşti

      Comportamentele de joc ale copiilor sunt fundamentul creativităţii la vârsta adultă.

Jocul este un exerciţiu premergător pentru viaţa de adult. El are rolul de a acţiona la copil funcţii motrice şi mintale. Principala menire a jocului este aceea de a permite individului să-şi realizeze eu-l, să-şi manifeste personalitatea.

Jocul reprezintă cea mai importantă sursă de învăţare pentru copii, este activitatea care îi ajută cel mai mult şi eficient să înveţe. Prin joc copiii învaţă să interacţioneze cu ceilalţi, să exploreze mediul, să găsească soluţii la situaţiile problemă, să îşi exprime emoţiile, să achiziţioneze cunoştinţe şi abilităţi care îi vor fi necesare pentru adaptarea la cerinţele şcolii.

Prin excelenţă, jocul constituie cadrul specific unui antrenament al spontaneităţii şi al libertăţii de expresie, un stimul important în cultivarea receptivităţii şi sensibilităţii, a mobilităţii şi flexibilităţii psihice. E plin de promisiuni şi surprize, poate să se dezvolte liber, dar când intervine controlul, jocul se încheie. Copiii care se joacă par a fi inepuizabili, pierd măsura timpului, fiind absorbiţi cu totul de joc, căci resimt jocul ca ceva interesant, atractiv, frumos.

Noul Curriculum pentru educaţie timpurie pune accent pe jocul liber iniţiat de copil sau ales de acesta dintre centrele de activitate puse la dispoziţie în sala de grupă. Continuarea

Educaţia fizică – sursa de energie a copiilor preşcolari

Autor: prof. înv. preşc. Ramona Şerban
Grădiniţa nr. 199 „Strop de rouă”, Bucureşti

                                „Copilul este un atlet dotat cu o mare energie”.Van Aaken

      Educaţia fizică a copiilor preşcolari are ca scop educarea unei generaţii de tineri sănătoşi, viguroşi, rezistenţi, puternici, agili şi capabili de muncă.

Pe lângă activităţile desfăşurate în mediul familial, grădiniţa este instituţia în care copiii pot să-şi satisfacă dorinţa de mişcare,locul unde se realizează exerciţiile şi jocurile necesare pentru dezvoltarea lor fizică. Frecventând grădiniţa, copilul este controlat sub toate aspectele dezvoltării şi creşterii lui.

În grădiniţa de copii cele mai importante forme ale practicării educaţiei fizice sunt următoarele: activităţi frontale de educaţie fizică, gimnastica de înviorare, plimbările, excursiile, jocurile sportive şi alte forme în afara activităţilor obligatorii (serbări sportive, întreceri şi concursuri sportive, demonstraţii sportive).

Forma de bază în cadrul grădiniţei de copii este activitatea obligatorie-frontală de educaţie fizică. Mijlocul fundamental şi preponderent folosit în toate activităţile de educaţie fizică este exerciţiul fizic care are la orice vârstă, dar mai ales în perioada de creştere, un puternic rol educativ. Executând regulat exerciţii fizice corespunzătoare vârstei, copiii îşi perfecţionează o serie de deprinderi motrice aplicative necesare în viaţă: mersul, alergarea, săritura, echilibrul, căţărarea, aruncarea şi prinderea etc. Continuarea

Studiu de specialitate – Importanța activităţilor de dezvoltare a vorbirii la preșcolari

Autor:.ed. Trancă Maria
Grad.nr.1 Roșia de Amaradia /Jud.Gorj

Pregătirea copiilor din grădiniţă pentru şcoală se înscrie ca unul dintre obiectivele majore ale învăţământului preşcolar şi vizează atât latura formativă cât şi latura informativă,revenindu-ne ca sarcină formarea unor deprinderi de exprimare corectă şi formarea deprinderilor necesare citit-scrisului în clasa I.

Aceste sarcini le-am realizat prin joc,povestiri,lecturi după imagini, memorizări,etc.Jocul didactic deţine locul important dintre cele mai eficiente forme de muncă şi învăţătură cu preşcolarii.

În acest fel,am ales obiectivele majore ce le-am urmărit în cadrul activităţilor de dezvoltare a vorbirii.

Pornind de idea că jocul este activitatea pe care copilul o acceptă,nu cu intenţia de a învaţa,ci de a se distra,l-am folosit din plin în formarea deprinderilor de exprimare corectă,uşurându-le astfel integrarea în procesul instructiv-educativ din şcoală.

Astfel,în grădiniţă,copiii îşi însuşesc anumite deprinderi care formează o bază apreciativă pentru sistemul de cunoştinţe,predate în şcoală,îşi formează unele deprinderi elementare de muncă intelectuală,li se dezvoltă capacitatea de a se depune eforturi susţinute în vederea realizării cerinţelor pe care le implică viaţa în şcoală.

I.A.Comenius creează un sistem de educaţie şi învăţământ care are drept scop perfecţionarea omului cu ajutorul educaţiei. Pornind de la această idee, Comenius considera că educaţia intelectuală a copiilor trebuie să aibă scop cunoaşterea realităţii înconjurătoare.Educaţia intelectuală trebuie să se desfăşoare în mod organizat,după un plan şi prin mijloace care să ducă la acumularea unor cunoştinţe folositoare pe care copiii să le înţeleagă, şi să le aplice în viaţă.Comenius cerea ca în educaţia intelectuală să se ţină cont de dezvoltarea copilului şi de posibilităţile lui de asimilare.Totodată,el socotea că însuşirea cunoştinţelor trebuie să se facă pe cale intuitivă,prin mai multe simţuri,să aibă caracter consistent şi sistematic.Vorbind despre educaţia intelectuală,el acordă o atenţie deosebită însuşirii limbii materne.În acest sens,Comenius arată că vocabularul copiilor trebuie îmbogăţit treptat,că ei trebuie învăţaţi să pronunţe cuvintele clar şi corect. Continuarea