Studiu de specialitate – Importanţa jocului didactic-matematic în învăţământul preşcolar

Autor: prof. înv. preşcolar Corina-Cristina Ciolacu
Grădiniţa „Lumea Florilor”, Năvodari, Constanţa

Activitatile matematice pot fi accesibilizate şi îndrăgite de copii dacă se desfăşoară în spiritul jocului, indiferent de forma de activitate pe care o îmbracă. Chiar dacă ponderea elementului joc diferă de la o formă de activitate matematică la alta, aceasta nu trebuie să lipsească în niciun caz. Diferenţa dintre exerciţiile matematice şi jocurile cu reguli constă în principal în conceperea modului lor de desfăşurare: sub forma exerciţiului-joc sau a jocului-exerciţiu. Jocul didactic matematic se utilizează în alte scopuri decât cele care vizează învăţarea propriu-zisă. Unele servesc la consolidarea, sistematizare sau evaluarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor copiilor, iar altele la formarea în mod special a gândirii logice.

La vârsta preşcolarităţii, jocul are o dublă semnificaţie: pe de o parte cadrul în care se manifestă, se exteriorizează întreaga viaţă psihică a copilului, în joc copilul exprimându-şi cunoştinţele, emoţiile, satisfacţiile, satisfăcându-şi dorinţele şi eliberându-se, descărcându-se emoţional. Pe de altă parte, jocul constituie principalul instrument de formare şi dezvoltare a capacităţilor psihice ale copilului, niciuna dintre funcţiile şi însuşirile lui psihice neputând fi concepute şi imaginate în afara jocului. Continuarea

Anunțuri

Rolul învăţătorului în pregătirea, conducerea şi îndrumarea jocului didactic matematic

Autor: înv. Cecilia Mărtincă
Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Săbăoani, Neamț

Jocul fiind o activitate importantă în evoluţia psihică a copilului, se impune ca sarcină de prim ordin, pregătirea, conducerea şi îndrumarea pedagogică de calitate a acestuia, de către învăţător cu răbdare, tact, spirit inventiv, fără a stingheri spontaneitatea şi a frâna iniţiativa în acţiune a copilului.

Eficienţa jocului didactic matematic depinde de felul în care învăţătorul ştie să asigure o concordanţă între tema jocului şi materialul didactic existent, de felul în care ştie să folosească cuvântul ca mijloc de îndrumare a elevilor prin întrebări şi răspunsuri, indicaţii, explicaţii, aprecieri, de priceperea şi de spiritul de creativitate reflectate în materialul didactic folosit.

În utilizarea jocurilor didactice cu conţinut matematic se va ţine seama de particularităţile de vârstă ale elevilor, nu se va trece la un conţinut nou, dacă vechiul conţinut nu este însuşit temeinic.

Numai printr-o bună organizare, prin dozarea efortului în funcţie de vârstă, de cunoştinţele existente, jocurile didactice pot conduce la obţinerea unor bune rezultate în însuşirea noţiunilor la matematică.

Instruirea în spiritul jocului este o orientare metodologică importantă, în jurul căreia gravitează întreaga teorie a instruirii de tip şcolar.

Jocul didactic poate fi implicat în elaborarea strategiilor instruirii organizate la şcolarul mic. Dacă şcolarii mici sunt puşi în situaţia de a rezolva anumite sarcini didactice în spiritul jocului, se activizează motivaţia intrinsecă, interesul, plăcerea. Astfel, jocul nu apare ca o joacă, Continuarea