Studiu de specialitate – Ion Creangă, Amintiri din copilărie Desprinderea de lumea ideală

Autor: prof. Pădurean Otilia
Liceul Teoretic ”Gheorghe Lazăr” Avrig

În operele sale, Ion Creangă rafinează arta populară, alegând veselia ca formă de apărare în faţa aspectelor ostile ale realităţii. Astfel, Amintiri din copilărie reprezintă victoria omului asupra timpului, întâmplările simple din acest roman al „copilăriei copilului universal” (Călinescu, G., 1982) devenind memorabile.
Recuperând copilăria din cele patru capitole ale operei, scriitorul humuleştean aduce în faţa lectorului o lume ideală care aparţine tuturor copiilor, plasată temporal într-un timp vag precizat, nedeterminat: vremea ceea, odată, vara, iarna, pe atunci, într-o zi, într-o dimineaţă.
În cadrul acestei dimensiuni temporale se conturează toposul, casa părintească, spaţiul devenirii lui Nică, din mijlocul Humuleştilor (Streinu, V., 1970), guvernat de jocul copiilor şi protejat de mama, Smaranda, plină de multe minunăţii, şi de tatăl Ştefan a Petrei: Continuarea

Ion Creangă – încercare de portret

Autor: prof. Nistor Săndița
Școala Generală „Dimtrie Sturdza” – Tecuci, Jud. Galați

Mulți dintre noi cunoaștem, din școală de cele mai multe ori, anumite informații despre scriitorii noștri: Eminescu, Creangă, Caragiale, Sadoveanu, Arghezi și alții.
Unii sunt mai bine informați, alții nu; unii se mărginesc la informații dobândite în școală, de-a lungul anilor de studiu, alții mai curioși caută informații despre autorii preferați: informații despre operă, despre viață, despre omul care a trăit și a creat la un moment dat, despre calitățile și defectele pe care le avea, despre felul în care arăta… Despre Creangă s-au scris foarte multe: în monografii, biografii, istorii literare, studii critice etc. Talentul său e incontestabil, suflul nou adus de el în literatură rămâne de neegalat. Dacă dintre clasicii noștri Creangă a beneficiat în timpul vieții de cele mai puține comentarii, imediat după moarte a urmat un val de interes recuperator.
Dar cum arăta acest scriitor sub aspect fizic? Poate fi reconstituit portretul său fizic și moral? Continuarea