Inovarea la matematică

Autor: prof. Ivănuş Nicolae
Şcoala Gimnazială, sat Mologeşti, Comuna Laloşu, judeţul Vîlcea

În timpul unei zile, un profesor de matematică este nevoit să fie parinte, prieten, căutător de talente care stau uneori, undeva, ascunse sub blazarea elevilor. De multe ori trebuie sa intre în jocurile elevilor, în clasă sau afara clasei, nu atât spre a le arăta cum se face, cât pentru a vedea cum este lumea împreună.
Fiecare elev simte nevoia de a fi preţuit, iubit, evidenţiat. Dascălii pot demonstra elevilor preţuirea, prin fiecare cuvânt, gest, prin grija pe care le-o poarta, făcând incursiuni în sufletele lor, tulburându-le, până la emoţie, dându-le singuranţă sentimentală, în special atunci când cuvintele şi acţiunile dascalilor sunt conforme cu un înalt cod moral.
Profesia de profesor de matematică este complicată prin scopul pe care îl are de îndeplinit: formarea unor personalităţi autonome, capabilă să se integreze social, posedând o gândire critică şi creativă la matematică, cu un profil moral autentic şi cu o înaltă profesionalitate. Această profesie în cadrul societăţii contemporane nu este printre cele mai solicitate, dar nu se regăseşte nici printre cele mai evitate. Continuarea