Influenţa romglezei asupra limbii române

Autor: prof. Daniela Gioabă
Liceul Teoretic ”Alexandru Marghiloman”, Buzău

Ne propunem în articolul de faţă să tratăm acest subiect de strictă actualitate din domeniul vocabularului românesc, și anume, avalanşa de împrumuturi din engleza ce au invadat limba noastră, mai ales în ultimele decenii.
Doi dintre lingviştii de la Institutul de lingvistică al Academiei Române, Alexandru Nicolae şi Adina Dragomirescu în volumul „101 greşeli de lexic şi de semantic: cuvinte și sensuri în mișcare”, în capitolul „Romgleza noastră cea de toate zilele” semnalează că trăsătura cea mai vizibilă a lexicului limbii române de azi este influenţa englezei:
„Nu e vorba de un fenomen negativ în sine. Îmbogăţirea lexicului se face atât prin cuvinte noi (împrumutate, derivate cu prefixe şi sufixe, compuse, trunchiate ori a căror structură o copiază pe cea a unor cuvinte sau expresii străine), cât şi prin transformările semantice ale unor cuvinte deja existente în limbă (lărgiri şi restrângeri de sens, înnobilări şi degradări, copierea semantismului cuvintelor corespunzătoare din alte limbi). Toate acestea sunt mecanisme normale în evoluţia oricărei limbi, care însă poate trece cu uşurinţă în domeniul greşelilor de limbă, dacă nu respectă regulile, dacă nu sunt sistematice, ci individuale, dacă nu se potrivesc registrului stilistic în care apar”. Continuarea