Studiu de specialitate – Influența mass-media asupra sănătății copilului

Autor: prof. înv. primar Boiciuc Ana
Școala Gimnazială Rona de Sus

Trăim într-o lume în care mijloacele mass-media sunt la îndemâna oricui, mai ales la îndemâna copiilor. În lipsa părinţilor sau a altor adulţi, care ar putea să verifice timpul dedicat vizionării TV şi a calculatorului, există posibilitatea ca micii „operatori” să fie afectaţi grav confundând lumea reală cu cea virtuală, dar şi din punct de vedere medical să rămână cu urmări grave. Ca profesori, avem menirea să cunoaştem copilul cât mai bine. Pentru o mai bună cunoaştere a colectivului de elevi ai clasei în legătură cu timpul liber pe care îl petrec copiii acasă, acolo unde au la îndemână calculatorul, am propus un chestionar tematic „Copilul şi calculatorul”.

Continuarea