Studiu de specialitate – Cercetări privind influența factorului modă asupra elaborării colecțiilor de modele economice

Autor: prof. Doina Andrei
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

1.Introducere
Este cunoscut faptul că produsele de îmbrăcăminte sunt acceptate de utilizatori dacă înglobează însuşiri (funcţionale, ergonomice, sociale, estetice, de exploatare, economice etc.) care răspund concret necesităţilor acestora. În acelaşi timp este unanim recunoscută de specialiştii în domeniu ideea că aceste componente ale calităţii produselor de îmbrăcăminte, în mare măsură se decid în etapa de concepere a noilor modele de îmbrăcăminte. Din acest motiv, satisfacerea cerinţelor reale ale consumatorilor cu produse de calitate presupune o strânsă colaborare a unui grup larg de specialişti: artişti plastici, designeri, ingineri proiectanţi şi tehnologi, psihologi, economişti etc. Continuarea