Negativismele (încăpăţânarea, nesupunerea, îndărătnicia etc.)

Autor: prof. înv. primar Golea Codruța – Carmen
Școala Gimnazială Goiești – structura Mogoșești, jud. Dolj

Negativismele, de tipul încăpăţânării, împotrivirii, nesupunerii, îndărătniciei, opoziţionabilităţii etc, formează un real motiv de îngrijorare pentru educatori, mai ales atunci când, prin stabilitatea, durata şi intensitatea lor, se demonstrează că ele s-au constituit într-un mod de conduită aparte.
Negativismul poate lua o formă pasivă, în care situaţie copilul în cauză prezintă inerţie şi rezistenţă permanentă la cerinţele manifestate faţă de el, sau o formă activă, care presupune acţiunea în sens opus rugăminţii adresate copilului. Atitudinile negativiste stabilizate sunt, în marea majoritate a cazurilor, consecinţa unor deficienţe de ordin educativ:
Acţiuni de suprasolicitare, familiale sau școlare care sunt impuse copilului cu brutalitate şi faţă de care acesta se dovedeşte insuficient pregătit pentru a le face faţă, insuficientă solicitare a copilului, o slabă antrenare şi utilizare a forţelor şi capacităţilor psihofizice ale acestuia. Continuarea