Incluziunea și nevoile individului

Autor: prof. Turcu – Decu Daniela – Camelia
Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, Brăila

În ceea ce priveşte educaţia copiilor cu C.E.S. există două concepte cheie: integrarea şcolară şi incluziunea şcolară. Incluziunea şcolară presupune ca învăţământul să se adapteze cerinţelor copiilor, astfel ca toţi copiii să aibă posibilitatea de a învăţa împreună, indiferent de dificultăţile întâmpinate de aceştia.
Educaţia incluzivă a apărut din nevoia de schimbare a atitudinilor şi mentalităţilor, dar şi a politicilor şi practicilor de marginalizare. Incluziunea se constituie tot mai mult ca fiind cea mai potrivită abordare pentru înţelegerea şi satisfacerea nevoilor de învăţare a tuturor copiilor în şcolile publice, cât mai aproape de casa fiecăruia, de grupul din care face parte. Înseamnă că şcolile trebuie să fie ale tuturor copiilor.
Crearea şcolilor care să-i primească pe toţi copiii, indiferent de caracteristicile, dezavantajele sau dizabilităţile acestora (dificultăţi de învăţare, dizabilităţi intelectuale, dificultăţi de vedere, dificultăţi de auz, dizabilităţi fizice, tulburări de comportament), înseamnă un sistem educaţional lărgit care foloseşte toate resursele comunităţii pentru a asigura îndeplinirea cerinţelor celor care învaţă. Continuarea