Studiu de caz – Inadaptarea școlară

Autor: prof. Ioana Zubascu
Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, Dragomirești, Maramureș

SUBIECTUL: Z.I., 7 ani, clasa pregătitoare
– elevul prezintă timiditate excesivă în timpul activităţilor, iar în timpul pauzelor are un comportament antisocial: foloseşte limbaj vulgar, îşi jigneşte colegii şi uneori are un comportament violent faţă de aceştia.
– elevul înregistrează rezultate slabe, atingând cu greu standardele minimale de performanţă;
ISTORICUL EVOLUŢIEI PROBLEMEI:
Părinţii elevului lucrează in strainatate. Situaţia lui nu este tragică prin faptul că părinţii locuiesc în alta tara, această situaţie existând de 4 ani, tragismul situaţiei îl reprezintă faptul că acest copil nu are modele stabile pe care se poate baza.
DESCOPERIREA CAUZELOR GENERATOARE:
– fiind timid, educatoarea i-a indus o stare profundă de nesiguranţă şi neîncredere în propriile forţe prin excluderea tacită din grup (evita să îl implice în activităţi pentru că, aşa cum relatau copiii “doamna zicea că el nu ştie nimic”); Continuarea

Studiu de caz – Inadaptarea școlară

Autor: prof. Pardos Maria
Şcoala Generală Drăguţeşti, Jud Gorj

SUBIECTUL:  S.A., 7 ani, clasa I

PREZENTAREA CAZULUI : – Inadaptarea şcolară: elevul înregistrează rezultate slabe la învăţătură, atingând cu greu standardele minimale de performanţă,  lipsa de respect faţă de mama, dezinteres faţă de activitatea şcolară, nervozitate, agitaţie, tulburări de comportament.

ISTORICUL EVOLUŢIEI PROBLEMEI: Datorită faptului că tata este plecat în Italia el rămânând în grija mamei, aceasta având grave probleme cu alcoolul, acesta a profitat de lipsa de interes a acesteia pentru evoluţia sa şcolară şi ca urmare au început să se manifeste tulburări de comportament şi de învăţătură.

DESCOPERIREA CAUZELOR GENERATOARE:A. este tot timpul deprimat, nu are prieteni şi nu socializează cu elevii din clasă;are numeroase absenţe nemotivate. Continuarea

Studiu de caz privind gestionarea unei situaţii de criză – inadaptarea şcolară

Autor: înv. Duţă Mihaela
Şcoala Gimnazială Nr.2, structură a Şcolii Gimnaziale Nr.1
Mănăstirea Caşin, Bacău

(…) SUBIECTUL:  P. M., 9 ani, clasa a  II-a

            2.1. PREZENTAREA CAZULUI : Eleva P.M.- Copil de etnie rromă

Problema educativă a elevei P.M. ţine de inadaptarea şcolară, manifestată prin atitudini respingătoare faţă de cerinţele şcolii, prin sfidarea învăţătorului şi a colegilor de clasă. Menţionez că are şi un număr mare de absenţe nemotivate. Din punctul de vedere al dezvoltării intelectuale, eleva are capacităţi reduse de abstractizare şi generalizare în raport cu vârsta. Are o pregătire şcolară precară cu mari lacune în cunoştinţe şi deprinderi acumulate din clasa anterioară, este submotivată pentru învăţătură, aceşti factori explicând în mare parte şi situaţia şcolară foarte slabă. Gradul de maturizare psihică este scăzut, copilul are dificultăţi  de adaptare atât la mediul şcolar cât şi la cel familial.

            2.2. ISTORICUL EVOLUŢIEI PROBLEMEI

Lipsa de afecţiune din partea părinţilor, dezinteresul total al acestora faţă de cei trei copii, lipsa supravegherii parentale şi maternale (părinţii  alcoolici, plecaţi la muncă în sat, lipsind zile şi nopţi de lângă copii);  condiţii materiale insuficiente, majoritatea timpului şi-l petrece cerşind de la vecini, lipsind de la şcoală aproape jumătate din anul şcolar 2011-2012, au dus la repetenţie. Continuarea