Top 2-1 IMPORTANŢA STUDIERII LIMBII ROMÂNE (Nr. 16/iulie 2012 )

Autor: prof. Becheru Ramona Florentina
Grup Şcolar Ferdinand I Rm. Vâlcea

Limba română constituie principalul obiect de studiu în procesul de învăţământ. Studierea limbii române în şcoală prezintă o importanţă inestimabilă, deoarece limba română este expresia cea mai cuprinzătoare a fiinţei naţionale a poporului român, ea identificându-se cu existenţa milenară a acestui popor, cu modul lui particular de a înţelege existenţa, cu momentele istorice cruciale prin care a trecut, cu bucuriile şi tristeţile trăite din plin într-un spaţiu geopolitic destul de vitreg, cum spunea poetul: „Limba noastră-i o comoară / În adâncuri înfundată, / Un şirag de piatră rară / Pe moşie revărsată. / Limba noastră-s vechi izvoade, / Povestiri din alte vremuri / Şi cetindu-le-nşirate, / Te-nfiori adânc şi tremuri”. Fără însuşirea corespunzătoare a limbii române nu poate fi concepută evoluţia intelectuală viitoare a şcolarilor, pregătirea lor corespunzătoare la celelalte obiecte de învăţământ.

În ciclul primar importanţa limbii române ca disciplină şcolară capătă dimensiuni noi, determinate de faptul că această disciplină urmăreşte atât cultivarea limbajului oral şi scris al elevilor, cunoaşterea şi folosirea corectă a limbii, cât şi învăţarea unor tehnici sau instrumente ale muncii intelectuale care asigură dezvoltarea şi perfecţionarea limbajului precum şi succesul în întreaga evoluţie viitoare. Continuarea