Studiu privind gradul de implicare a părinților în educația copilului

Autor: prof. ing. Omer S. Sevinci
Colegiul Tehnic de Marină “Al. I. Cuza”, Constanţa

Studiul de faţă abordează o problemă de actualitate şi anume gradul de implicare a părinţilor în educaţia copilului. Performanţele şcolare ale elevului se constată cu ajutorul studiului că sunt într-o strânsă legătură cu implicarea activă şi responsabilă a familiei. În condiţiile în care mulţi părinţi îşi neglijează rolul esenţial pe care îl au în educaţia propriului copil consider că se impune studierea amănunţită a gradului de implicare al acestora în strânsâ colaborare cu şcoala.
Tema propusă pentru studiu: Implicarea părinţilor în educaţia copilului
•Locaţia: Colegiul Tehnic de Marină “Al.I.Cuza”, Constanţa
•Eşantionul: 70 elevi, 70 părinţi
Obiectivele cercetării
a) Obiectiv general:
– analizarea influenţei gradului de implicare a părinţilor în educaţia copilului asupra performanţelor şcolare ale acestuia
b) Obiective specifice: Continuarea