Icoana – fereastră spre Dumnezeu

Autor: prof. Dirle Vasile Daniel
Școala Alexiu Berinde Seini
Școala Nr.1 Seini

Cuvântul icoană provine din grecescul eikon şi înseamnă reprezentare a unei lumi duhovniceşti cu ajutorul lucrurilor materiale. În Vechiul Testament Dumnezeu nu era reprezentat în mod material fiindcă se descoperise oamnilor doar prin vorbă iar lui Moise nu îşi arătase faţa atunci când i se descoperise pe Muntele Sinai. Poporului lui Israel i-a vorbit nu i s-a descoperit deplin: ,,şi glasul cuvintelor Lui L-aţi auzit, iar faţa Lui n-aţi vazut-o, ci numai galsul I L-aţi auzit.”
Doar în Noul Testament Mântuitorul ia chip de om şi se apropie de creatură ca să o ridice la starea harică pe care o pierduse în paradis: ,,Şi Cuvântul trup S-a făcut şi S-a sălăşuit între noi!”(Ioan1,14) deci dumnezeirea apare vazută de ochii oamenilor. Continuarea