Studiu de specialitate – Portrete – Gheorghe Lazăr și Spiru Haret

Autor: prof. Claudia Popescu
Școala Gimnazială Nr. 15, Brașov

”Dascăli buni să-ţi alegi, când pe copii vrei să-i înveţi, că după ale lor năravuri să învaţă şi copiii”- spunea cândva boierul efor Iordache Golescu. Urmându-i sfatul, cu adânc respect, întoarcem filele care se referă la două mari figuri ale culturii şi educaţiei româneşti care au intrat în istorie: Gheorghe Lazăr şi Spiru Haret.
Născut în satul Avrig lângă Sibiu, probabil în 1779, într-o familie de ţărani liberi, Gh. Lazăr a crescut într-un cadru natural la poalele masivului Suru, din m-ţii Făgăraş, în apropierea castelului guvernatorului Transilvaniei, Samuel Bruckental. A parcurs clasele primare la Avrig, fiind copil vioi şi ager la minte, dornic să ştie cât mai multe. Continuarea

Trigonometria povestită în versuri de Gheorghe Lazăr

Autor: prof. Ana-Maria Nucă
Liceul „Dimitrie Cantemir” Babadag, jud. Tulcea

Îmi face o deosebită plăcere să-i invit pe elevii mei într-o aventură a cunoaşterii matematice, întorcându-ne astfel în timp pentru a face cunoştinţă cu personalităţi marcante ale culturii şi ştiinţei româneşti: Gheorghe Lazăr, Ion Heliade Rădulescu, Spiru Haret, Ion Barbu, Traian Lalescu, Octav Onicescu, Dimitrie Pompeiu. Aş vrea să-i fac pe elevi să îndrăgească şi să cunoască istoria matematicii româneşti prin aceste mari personalităţi care au dirijat excepţional orchestra matematică a lumii prin descoperirile lor.
Unul dintre maeştrii şi fondatorul învățământului în limba națională din Țara Românească a fost Gheorghe Lazăr, care în 1818 a înființat în București prima școală cu predare în limba română, Școala de la Sfântul Sava. Alături de Spiru Haret, Gheorghe Lazăr are meritul de a se fi jertfit pe altarul ştiinţei şi culturii pentru un viitor mai bun al românilor.

Continuarea