Studiu de specialitate – Rolul învățării matematicii în dezvoltarea gândirii logice

Autor: prof. înv. primar Moldoveanu Iuliana
Școala Gimnazială Morteni, jud. Dâmbovița

Matematica şcolară se fundamentează pe logica internă a ştiinţei matematice, dar se construieşte ţinând cont de particularităţile de vârstă şi cele psihice ale elevilor.
Specificul dezvoltării stadiale a inteligenţei se manifestă prin proprietatea esenţială de a fi concret – intuitivă. Piaget considera că, la vârsta şcolară mică, copilul se află în stadiul operaţiilor concrete, aplicate obiectelor cu care copilul acţionează efectiv. Şcolarul mic gândeşte mai mult operând cu mulţimi de obiecte concrete.
Cu toate acestea, principiile logice cer detaşarea progresivă de baza concretă, iar operaţiile cer o interiorizare, o funcţionare în plan mintal, deoarece operaţiile cu mulţimi concrete poartă principiile matematice, nu obiectele utilizate ca material intuitiv. De aceea este necesar ca în proiectarea ofertei de cunoştinţe matematice pentru şcolarul mic să se ia în considerare particularităţile psihice ale vârstei. Continuarea