Studiu de specialitate -Fișiere de intrare/ieșire în Pascal

Autor: prof. Popescu Mihaela – Corina
Colegiul național „Tudor Arghezi” Tg.-Cărbunești, jud. Gorj

Rolul unui fişier este de a stoca date, cu ajutorul operaţiilor de citire/scriere.
Fişierul este utilizat din mai multe considerente:
 Datele nu mai sunt introduse manual de catre utilizator, sunt preluate automat, astfel sunt evitate erorile de introducere a datelor, se reduce timpul de lucru prin sporirea vitezei de execuţie;
 Datele pot fi stocate pe termen lung şi pot fi distribuite la terţe părţi;
Pentru a crea un fişier text putem folosi orice editor de texte, fie din mediul integrat IDE(eng. Integrated Development Environment) mediu de dezvoltare a programelor pe calculator, aplicaţie care permite editarea , compilarea, depanarea şi execuţia unui program. al limbajului Pascal fie alte editoare, precum Notepad. După ce am creat fişierul cu ajutorul unui editor, acesta trebuie salvat cu una din extensiile .txt, .in, .out. Dacă creăm fişierul în Free Pascal, salvarea o realizăm astfel: Continuarea