Fibre textile cu caracter antipilling (nonpilling)

Autor: elev Bucur Marian-Laurențiu, Clasa: a IX-a A
Profesor îndrumător: Doina Andrei
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Având în vedere deosebita dezvoltare a industriei textile, precum şi a unor noi domenii de utilizare a fibrelor textile, materiile prime considerate „clasice” nu mai satisfăceau nici din punct de vedere calitativ şi nici cantitativ. Ca urmare, o atenţie cu totul deosebită s-a acordat dezvoltării bazei de materii prime sintetice, pentru realizarea unei game variate de proprietăţi, care să satisfacă, la un nivel superior, cerinţele pentru utilizarea lor în domeniul pentru care au fost proiectate.
Procesul de „înnoire” a textilelor are în vedere, pe lângă ameliorarea sau eliminarea unor proprietăţi nefavorabile atât ale fibrelor sintetice cât şi a celor naturale, şi imprimarea unor noi proprietăţi. Continuarea