Familia și școala- parteneri în educația copilului

Autor: înv. Leu Maria
Școala Gimnazială Morteni, jud. Dâmbovița

Educația este o acțiune la care își dau concursul școala, familia, întreaga societate. Colaborarea între toți factorii educaționali, dar mai ales între școală și familie, este foarte importantă. Școala și familia sunt cei doi piloni de rezistență, iar între aceștia și mediul extrașcolar sau extrafamiliar se află copilul-care devine atât obiect, dar și subiect al educației.
În familie, copilul găsește modele de comportament pe care le imită, astfel se pun bazele unor deprinderi și obișnuințe elementare de comportare morală. Școala este organizația socială special creată pentru educarea tinerei generații. În mediul școlar, educația și instrucția se împletesc armonios, într-o formă optimă, în mod gradat, conform unor standarde și finalități propuse. Continuarea