Studiu de specialitate – Expresionismul poeziei lui Lucian Blaga

Autor: prof. Cristea Cerasela Carmen
Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Huși

Expresionismul lui Lucian Blaga se relevă prin tendinţa de a raporta totul la etern, prin pasiunea pentru elementar şi stihial. Natura oglindită în poezia lui este o proiectere a unei trăiri interioare explozive a artistului, în relaţie cu triunghiul expresionist trăire-expresie-trăire.
Pentru Blaga poezia reprezintă o stare originară a spiritului uman, surprinzând sentimentul unităţii lumii prin comunicare psihică între înăuntru şi înafară. Urmărindu-se analogiile lui Blaga cu alţi mari poeţi expresionişti ai veacului, s-au observat apropieri de Rainer Maria Rilke, căruia autorul Poemelor luminii i-a dedicat şi o poezie. Continuarea