„Profesia pe care mi-o doresc este cea care mi se potrivește?”

Autor: prof. Horodincu Anișoara
Școala cu clasele I-VIII Draxini, jud. Botoșani

În urma cursului de perfecționare, Proiect Activ-Alternative Sociale, am aplicat la clasa a VII-a o parte dintre temele parcurse, elevii participând cu plăcere la activități.

La componenta Explorarea carierei elevii au  numit cât mai multe meserii, profesii; au analizat meseriile, profesiile pe care doresc să le urmeze.

 Ca strategii didactice am utilizat: exercițiul de energizare, explicația, conversația, lucru în grup.

Resurse: coli flipchart, markere, tabla,  cartonașe albe, galbene, verzi.

Mod de realizare a activității:

  1. Exercițiu de energizare „ Cu elefantul în Danemarca”-5 minute

Elevii vor îndeplini pe rând următoarele sarcini:

– pe foaie vor alege, după preferință, un număr de la 1 la10;

– îl vor înmulți cu 9

– vor însuma cele două cifre care compun numărul respectiv;

–  vor scădea cifra 5 din cifra obținută

– se gândesc la o țară al cărei nume începe cu litera respectivă; Continuarea