Studiu privind optimizarea procesului de predare – învățare la fizică prin folosirea experimentului didactic

Autor: prof. dr. Mădălina Ochia
Liceul Tehnologic „Ferdinand I” Râmnicu Vâlcea

Rezumat
În contextul apropierii cunoaşterii didactice de cunoaşterea ştiinţifică, şcoala trebuie să atribuie un rol sporit ştiinţei în activităţile educaţionale. Ea ar trebui să le ofere elevilor oportunitatea de a se dezvolta în structurarea gândirii formale, în dezvoltarea capacităţii de a formula ipoteze, în crearea unei stări emoţionale favorabile ce se obţine în cazul unei demonstraţii reuşite, în dobândirea informaţiilor de substanţă despre realitatea înconjurătoare şi legile care o guvernează. Toate acestea conduc la ideea unor noi strategii de abordare a experimentului în lecţiile de fizică, strategii care au ca urmare optimizarea procesului didactic şi creşterea performanţei şcolare.
Cuvinte cheie: experiment, problematizare, cercetare, calitatea învăţării Continuarea