Studiu privind îmbogăţirea vocabularului elevilor din ciclul primar

Autor: înv. Crețu Doina 
 Școala Gimnazială Nr. 1-sat Văleni, jud. Vaslui

Limba română ca limbă maternă şi ca obiect de studiu în şcoală, ocupă locul central în ansamblul general de pregătire a elevilor, fiind principalul mijloc de comunicare şi de informare. Tendinţa ultimilor ani, în ceea ce priveşte predarea limbii române, înclină către iniţierea elevilor în actul comunicării, ceea ce presupune stabilirea unor paralele de obiective şi metode mult diversificate şi îmbogăţite.

Forma de activitate cea mai importantă şi eficientă desfăşurată în şcoală este lecţia. Lecţia de limba şi literatura română posedă un potenţial educativ permanent şi pronunţat atât în plan cognitiv, cât şi în plan afectiv şi voliţional; ea trebuie privită în conexiune cu lecţiile celorlalte obiecte de învăţământ, dar şi cu configuraţia culturală a epocii.

În vederea formării deprinderilor de comunicare, se urmăreşte îmbogăţirea vocabularului elevilor prin folosirea exerciţiilor lexicale variate. Prin complexitatea lor, exerciţiile trebuie să ajute pe elevi  să devină vorbitori  ai limbii ca mijlocde comunicare socială şi nu numai vorbitori ai limbii “de şcoală” şi   “pentru şcoală”.

         Exerciţiile lexicale folosite în ciclul primar sunt: Continuarea

Anunțuri