Studiu de specialitate – Evaluarea cunoștințelor prin tehnici de pedagogie Freinet

Autor: prof. înv. primar Stancu Liliana
Școala Gimnazială Ișalnița, Dolj

Perioada de evaluare a cunoştinţelor elevilor trebuie valorificată prin acele modalităţi de evaluare care ne permit să aflăm cu adevărat ceea ce dorim. Elevul nu este o simplă maşină de învăţat, lui îi sunt necesare strategii cognitive de percepere, înţelegere şi interpretare a lumii, corespunzător experienţei dobândite.
În acest context, pedagogia Freinet oferă o seamă de orientări şi principii fundamentale: este o pedagogie centrată pe copil, o pedagogie a muncii motivate, o pedagogie personalizată, a comunicării şi cooperării. Ea răspunde şi acelor criterii de elaborare şi materializare a perioadei de evaluare care nu trebuie să streseze sau să şocheze, să producă disconfort fizic şi psihic, ori să declanşeze energii negative, ci să se constituie într-o permanentă comunicare motivaţională şi relaţională cu cei din jur. Continuarea