Rolul evaluării școlare în învățarea eficientă

Autor: prof. Iuliana Dragomir
Colegiul Național ”Alexandru Dimitrie Ghica”, Alexandria

Viața școlii stă sub semnul valorii și al valorizării. Activitatea didactică este premeditată si vizează atingerea unor scopuri. Astfel, este firesc ca cineva să se intereseze dacă ceea ce trebuia făcut, a fost făcut.
Sensul termenului EVALUARE îngăduie diferite conotații. Așadar, vorbim despre: evaluarea sistemului, evaluarea instituției de învățământ, evaluarea programelor, a profesorilor, a elevilor etc.
Eficiența învățământului se referă la capacitatea sistemului educațional de a produce, în mod satisfăcător, rezultatele preconizate, adică de a le vedea concretizate în comportamentele și atitudinile absolvenților. Eficiența școlară este procesul prin care se delimitează, se obțin și se furnizează informații utile, permițând luarea unor decizii ulterioare.
În ceea ce îi privește pe elevi, evaluarea îi determină să gândească mai profund asupra sarcinilor propuse, le încurajează încrederea în sine, identifică lacunele, le dezvoltă respectul pentru ideile altora. În acest sens, are un rol important și AUTOEVALUAREA. Continuarea

Evaluarea şcolară – considerente generale

Autor: prof. Viorelia Petruţa
Şcoala Gimnazială Dudeştii Noi

Evaluarea este un proces didactic complex, integrat întregului proces de învăţământ, care urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor, priceperilor, capacităţilor dobândite de elevi, ca şi valoarea, nivelul, performanţele, şi eficienţa activităţii de perfecţionare a activităţii instructiv-educative. A evalua rezultatele şcolare înseamnă a determina măsura în care obiectivele programului de instruire au fost atinse, precum şi eficienţa metodelor de predare-învăţare.Principalele etape ale evaluării sunt: verificarea, măsurarea, aprecierea şi decizia.

Verificarea presupune controlul realizării obiectivelor prin raportarea stării iniţiale a elevilor şi a rezultatelor lor într-o stare finală, în urma  proceselor de predare-învăţare.

Măsurarea reprezintă operaţia de înregistrare şi stabilire a rezultatelor prin aplicarea unor instrumente sau probe de evaluare.

Aprecierea evaluării are loc pe baza unor criterii unitare (bareme de corectare şi notare, descriptori de performanţă, etc), iar rezultatele aprecierii pot fi numeric, cantitativ (notă) sau calificativ (calificativul). Continuarea