Studiu despre evaluarea pregătirii elevilor

Autor: prof. Drăgan Violeta
Colegiul Tehnic „Transilvania” Brașov

Portofoliul este un instrument complex de evaluare a rezultatelor elevului obținute pe durata unui program de studiu (semestru, an scolar sau chiar ciclu de învățământ) și permite urmărirea progreselor înregistrate de elevi în achiziția cunostințelor pe parcursul unui program de instruire, reflect capacitatea de sistematizare si ordonare a conținuturilor, capacitatea de creație, stilul de lucru al elevilor.
Portofoliul pe care îl propun se poate realiza la modulul tehnic ”Planificarea și organizarea producției”, clasa a-XII-a profil tehnic. El poate fi aplicat pe parcursul semestrului II al anului școlar, având următoarea structură:
Tema propusă ”Programarea activității de producție la nivelul agentului economic”; Ca modalitate de prezentare am ales dosarul; Ca mărime, portofoliul prezentat nu are limită de pagini;
Structura cerută în cadrul portofoliului: Continuarea