Portofoliul școlar ca metodă de evaluare specifică limbilor străine

Autor: prof. Dragoş Pănescu
Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Craiova

Evaluarea, componentă finală a demersului pedagogic, este asimilată în practica şcolară de la noi cu controlul cunoştinţelor şcolare şi notarea. Înainte de a fi un concept pedagogic, evaluarea a fost şi este o noţiune esenţială a gestionării întreprinderilor, în sensul asigurării unei corelări între obiectivele urmărite şi mijloacele utilizate, pe de o parte şi rezultatele obţinute, de cealaltă parte. „Evaluarea constituie o activitate de corelare, organizare şi interpretare a datelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare în scopul emiterii unei judecăţi de valoare asupra rezultatelor măsurării şi adoptarea unei decizii educaţionale, fundamentate pe concluziile desprinse din interpretarea şi aprecierea rezultatelor” (M. Manolescu – Evaluarea şcolară – un contract pedagogic, Ed. Fundaţiei D. Bolintineanu, Bucureşti, 2002, pag.42) Continuarea