Etica ştiinţifică (baza şcolii pentru viitorul ţării)

Autor: prof. Arghirescu Alexandru

Etica ştiinţifică respectă regulile ştiinţei moderne

Etica ştiinţifică respectă regulile ştiinţifice moderne de stabilire a adevărului (de unde îi vine şi numele). Deci trebuie acceptată în primul rând metoda ştiinţifică modernă de stabilire a adevărului, deoarece cu ea se deduce etica ştiinţifică. Această metodă a evoluat plecând de la următoarele două metode ale vechilor greci:

[1] Metoda teoretică: Se pleacă de la nişte premise adevărate şi prin deducţii (inferenţe) succesive care sunt corect conectate logic între ele se ajunge la nişte concluzii deasemeni adevărate.

[2] Metoda senzorială: Adevărul se poate descoperi şi direct prin simţuri. Deci noi vedem că este adevărat sau se aude, se pipăie etc.

Totuşi există multe şi importante adevăruri subtile care scapă atât deducţiilor logicii cât şi simţurilor. Din acest motiv aceste două metode au fost reunite la renaştere în o singură metodă. Continuarea