Consilierea copiilor cu ADHD (Tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenție – THDA)

Autor: prof. înv. preșc. Dimitriu Maria-Aura
Școala Gimnazială ”George Enescu” Nr. 1 Năvodari
Grădinița cu PN Peninsula

În învăţământul românesc se constată o creştere a incidenţei cazurilor în care copiii sunt diagnosticaţi sau acţionează în aşa fel încât ar putea fi diagnosticaţi cu ADHD (Attention Deficit / Hiperactivity Disorder). Practica pedagogică, demonstrează că atunci când implicarea copiilor este activă şi relaţiile intra-personale şi a activităţilor de învăţare sunt stimulative şi colaborative, rezultatele sunt benefice. Totodată o clasă de elevi este foarte eterogenă ca reprezentare pe sexe, etnii, apartenenţă religioasă, temperamente, abilităţi, competenţe, iar cadrul didactic trebuie să armonizeze totul astfel încât să asigure tuturor succesul şcolar, dezvoltarea personalităţilor, formarea competenţelor necesare nivelului de şcolarizare în care se află copilul, dar şi intereselor, preocupărilot şi posibilităţilor personale ale fiecărui copil.
,,Succesul în educaţie depinde fundamental de profesori implicaţi, interesaţi nu numai de ceece elevii trebuie să înveţe ci şi de modul efectiv în care aceştia pot să înveţe, interesaţi şi de aptitudinile şi atitudinile ce pot fi dezvoltate, nu numai de conoştinţe”. (Ştefan Popenici, 2008, ,,Managementul clasei pentru elevii cu ADHD”) Continuarea