Eficacitatea activităţii în şcoală

Autor: prof.  Carmen Daniela Ionescu
Liceul Tehnologic ,,Costin D. Neniţescu Buzău

 1. Definirea eficacităţii activităţii în instituţia şcolară

Definirea conceptului de eficacitate şcolară implică raportarea la criterii bine definite în raport cu fiecare dintre nivelurile la care funcţionează o instituţie şcolară şi, în ultimă instanţă, este nuanţat de raportarea la fiecare unitate şcolară în parte.

Definirea eficacităţii şcolare este dependentă de o serie de factori:

  • eşantionul de şcoli evaluate (categoriile pe care le reprezintă acestea);
  • stabilirea rezultatelor la nivelul elevilor şi la nivelul şcolii ca instituţie, care sunt luate în considerare drept criterii de analiză. Numărul şi reprezentativitatea lor pentru fenomenul şcolar în ansamblul lui sunt aspecte importante în definirea eficacităţii; a lua în calcul doar un număr de ,,ieşiri” nu poate determina concluzii valide;
  • gradul de adecvare dintre finalităţile formulate de către şcolile implicate în eşantion, pentru a se realiza comparaţii corecte ale calităţii ieşirilor în raport cu finalităţi de acelaşi tip, în unităţi şcolare care au bază de pornire relativ asemănătoare; Continuarea