Studiu de specialitate – Motivații psihologice pentru o educație muzicală timpurie

Autor: prof. înv. primar Barbu Maria
Școala Gimnazială Mogoșani, jud. Dâmbovița

Muzica a fost şi rămâne o componentă fundamentală a educaţiei estetice. Muzica este şi ştiinţă şi artă, de aceea este implicată atât în realizarea obiectivelor intelectuale, cognitive ale învăţământului, cât şi în cele estetice, afective, morale şi sociale. Prin valenţele ei cognitive, afective, intelectuale, voliţionale, ea îmbogăţeşte fiinţa umană şi o modelează în aspiraţia ei spre perfecţiune.
Copilăria este perioada celei mai intense dezvoltări fizice şi psihice ale omului. Cu cât educaţia muzicală se face la o vârstă fragedă, cu atât mai mult se poate influenţa dezvoltarea armonioasă a personalităţii umane.
Copilul este atras de muzică încă din primii ani ai copilăriei. Cântecul de leagăn ,şoptit de vocea caldă a mamei îl însoţeşte încă din primele zile de viaţă. Jean Jacques Rousseau susţine că ,,educaţia omului începe de la naştere”, aşadar sarcina care îi revine familiei în scopul educaţiei muzicale a copilului, este aceea de a crea ambianţa favorabilă dezvoltării simţului muzical. Continuarea

Dimensiunile socio-psihologice ale educaţiei muzicale

Autor: prof. înv. primar: Constantin Ioana Minodora
Liceul de Artă “ Ioan Sima” Zalău, Sălaj

Muzica este oglinda sufletului omenesc. Ea porneşte din inimă şi se adresează inimii. (George Enescu)         

 Pornind de la frumoasele gânduri mărturisite de George Enescu, putem afirma că, dintre toate genurile de artă existente, muzica este cea mai apropiată de inima şi sufletul omenesc, mângâierea ei însoţindu-ne pe tot parcursul vieţii, începând cu bine-cunoscutele cântece de leagăn.

De la momentul apariţiei şi pînă astăzi, muzica este parte integrantă  a vieţii sociale; o prezenţă constantă în conştiinţa şi natura omului acompaniind istoria civilizaţiei umane în perioadele de mari avânturi, precum şi în cele de declin. Ar fi greu să ne imaginăm pe cineva că s-ar putea lipsi totalmente de muzică în viaţa sa. Aflându-se în fiecare din noi ea acţionează ca unul din remediile cele mai importante în serviciul corpului, sufletului şi chiar a minţii noastre, cu atât mai mult cu cât Beethoven spunea că: muzica este o revelaţie mai înaltă decât orice înţelepciune şi orice filosofie.

În menirea noastră de dascăli, trebuie să facem eforturi susţinute pentru a contribui la pătrunderea mesajului muzical în toate sufletele de copii. Cântatul – ca  şi vorbireaeste, spunea Liviu Comes, o manifestare fundamentală a  fiinţei umane; […] se deprinde la vârstele mici prin exemplul anturajului adult şi în primul rând al părinţilor. Cântatul reprezintă pentru mulţi copii o acţiune stimulatoare care le mobilizează propriile resurse, un adevărat resort care declanşează aptitudini latente şi capacităţi nebănuite. Continuarea