Caracteristicile și particularitățile lecției de educație fizică la ciclul primar

Autor: prof. Gabriel Deaconescu
Școala Gimnazială Nr. 1, Com. Micești, jud. Argeș

Considerată ca fiind principala modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ, lecția de educație fizică este o unitate dialectică, funcţională centrată pe obiective, care implică conţinuturi didactice şi strategii de desfăşurare şi evaluare bine determinate.
Ea reprezintă cadrul în care se realizează interacţiunea factorilor procesului instructiv-educativ: profesor-elev, elev, scop, conţinut, metode, tehnologii didactice.
În lecţia de educaţie fizică profesorul este în permanentă mişcare, dealungul întregii lecţii, vorbeşte în continuu şi trebuie să creeze mereu o atmosferă de bună dispoziţie şi veselie.
Cu toate că are o structură asemănătoare cu celelalte lecţii de la celelalte discipline, lecţia de educaţie fizică are specificitatea ei dată de efortul fizic depus şi de spaţiul specific amenajat.
Lecţia de educaţie fizică la ciclul primar se caracterizează prin faptul că:
•este cuprinsă în planul cadru de învăţământ, sub formă obligatorie şi opţională;
•este organizată şi desfăşurată sub conducerea profesorului de educaţie fizică;
•are o durată bine stabilită;
•se desfăşoară într-un timp bine precizat în orarul şcolii;
•se desfăşoară pe clase sau grupe de elevi omogene, ca vârstă, dezvoltare fizică şi psihică;
•are la bază programa şcolară; Continuarea