Studiu de specialitate – Cercetări privind accesul copiilor de etnie romă la o educație de calitate

Autor: prof. Andrei Doina
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

1. Introducere
În România, unul dintre cele mai afectate şi vulnerabile grupuri sociale din toate punctele de vedere îl constituie populaţia de etnie romă, deoarece se confruntă cu multiple probleme: economice, socio-culturale, educaţionale. În structura acesteia se identifică cel mai mare număr de persoane lipsite de mijloace materiale, de şomeri pe termen lung, lucrători necalificaţi, persoane fără educaţie sau cu educaţie sumară, membri ai unor familii numeroase, oameni fără documente de identitate, fără domiciliu stabil, chiar fără o locuinţă proprie. Continuarea