Orientări moderne privind educaţia timpurie

Autor: prof. Fota Adriana
Grădiniţa Ișalniţa Dolj

Educaţia timpurie, educaţia copiilor în vârstă de 0-7 ani, se bazează pe principii moderne ce determină structurarea intervenţiilor educative asupra copilului în baza respectării individualităţii acestuia şi a accesului la educaţie, a participării lui active şi a calităţii actului educaţional. Educaţia timpurie este un tip de educaţie global şi funcţional, adaptat nevoilor şi caracteristicilor individuale ale copilului, o pedagogie a acţiunii şi a comunicării, centrată pe copil, ca autor al propriei deveniri.
Obiectivele educaţiei timpurii sunt:
1.Recunoaşterea fiecărui copil ca personalitate unică.
2.Respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale.
3.Individualizarea actului educaţional.
4.Organizarea mediului educaţional pe arii de dezvoltare.
5.Accentuarea jocului, ca activitate de bază.
6.Reconsiderarea relaţiei „copil–educator”, „grădiniţă–familie”, ca parteneriat educaţional. Continuarea