Educația plastică – bază a gândirii imaginative și creative

Autor: înv. Leu Mihaela Mioara
Școala Gimnazială Morteni, jud. Dâmbovița

Pe parcursul vieții, omul acumulează o „experiență” (de viață) pe care și-o interiorizează în codul limbii prin simboluri, noțiuni, legi, concepții așa-numitele cunoștințe. Însă, omul are nevoie nu numai de cunoștințe, dar și de capacități creative.
„A fi creativ” pentru unii psihologi înseamnă a crea ceva nou, original și adecvat realității. Așadar a fi artist este urmarea educației prin artă, iar a fi creativ este chiar efectul unei educații prin creativitate. Creativitatea este „condiția de bază a artei, a atitudinii estetice, o finalitate importantă a educației estetice” preciza Ioan Jinga. Activitatea creativă reprezintă o mare provocare a vieții, dar pentru unii oameni atrage și cele mai mari recompense. Continuarea

Stimularea creativității artistice a copiilor preșcolari prin tehnicile de lucru

Autor: ed. Hângan Elena
Şcoala Gimnazială „O.C. Tăslăuanu”, Bilbor, Harghita 

Materialele și instrumentele folosite în cadrul activităților plastice ale copiilor impun familiarizarea acestora cu anumite tehnici de lucru. Prin tehnicile plastice de lucru copiii constrâng materialele să configureze altceva decât ceea ce sunt ele. Mâna condusă de gândirea și simțirea copilului trebuie să acționeze firesc asupra acestor materiale pentru a le conferi calități plastice noi. Ea este ceea ce însuflețește, ea le dă valori artistice și o expresie concretă. A mânui instrumentele de muncă, simple precum acul, foarfecele, a utiliza materiale naturale (semințe, paie, lut, piatră, plante) sau prelucrate (hârtie, textile) sunt abilităţi strict necesare. Nicolae Grigorescu afirma: „Cu acul ne-a crescut biata mamă”.

Familiarizarea copiilor cu unele tehnici de lucru măreşte curiozitatea lor şi caracterul atractiv al activităţilor artistico-plastice, activitate ce poate fi organizată sub forma unor exerciţii-joc, a unor demonstraţii dar mai ales pe baza metodei învăţării prin descoperire. Procesul familiarizării copiilor cu unele tehnici plastice de lucru şi stăpânirea lor, le creează acestora sentimentul propriei lor valori sporindu-le încrederea în capacitatea lor de creaţie.

 Tehnica ştampilării Este o tehnică îndrăgită de copii, o tehnică uşoară, care pune problema doar de organizare compoziţională a suprafeţei, având un caracter decorativ. Continuarea

Rolul educației plastice în formarea personalității copilului preșcolar

Autor: ed. Hângan Elena
Şcoala Gimnazială „O.C. Tăslăuanu”, Bilbor, Harghita

Educația artistico plastică se prezintă ca fiind educația acelor simțuri pe care se bazează conștiința artistică, inteligența și gândirea creatoare a copiilor. Ele dezvoltă atât individualitatea cât și capacitatea lor de integrare în colectivul grupei și totodată în munca socială. Cunoașterea temeinică a copilului, a universului spiritual al acestuia, a legităților formării și dezvoltării psihicului infantil, a particularităților și a dinamicii vieții lui sufletești sunt perspective de implicare în atingerea scopurilor bine definite a dezvoltării multilaterale.

Educația artistico-plastică, prin specificul desenului infantil, prezintă evoluția spirituală a copilului. Astfel prin procesul educațional de înfăptuire a cerințelor se potențează psihicul copiilor cu noi valori artistice care îmbogățesc viața lor spirituală și le dezvoltă entuziasmul pentru cultura lor artistică. Totodată orientează întreaga activitate cognitivă și creativă a copiilor spre autoformarea unui sistem coerent de noțiuni și a unor modalități proprii de exprimare artistico-plastică prin care copiii dobândesc și experiențe specifice printr-o muncă conștientizată și productivă. Continuarea