Rolul educației plastice în formarea personalității copilului preșcolar

Autor: ed. Hângan Elena
Şcoala Gimnazială „O.C. Tăslăuanu”, Bilbor, Harghita

Educația artistico plastică se prezintă ca fiind educația acelor simțuri pe care se bazează conștiința artistică, inteligența și gândirea creatoare a copiilor. Ele dezvoltă atât individualitatea cât și capacitatea lor de integrare în colectivul grupei și totodată în munca socială. Cunoașterea temeinică a copilului, a universului spiritual al acestuia, a legităților formării și dezvoltării psihicului infantil, a particularităților și a dinamicii vieții lui sufletești sunt perspective de implicare în atingerea scopurilor bine definite a dezvoltării multilaterale.

Educația artistico-plastică, prin specificul desenului infantil, prezintă evoluția spirituală a copilului. Astfel prin procesul educațional de înfăptuire a cerințelor se potențează psihicul copiilor cu noi valori artistice care îmbogățesc viața lor spirituală și le dezvoltă entuziasmul pentru cultura lor artistică. Totodată orientează întreaga activitate cognitivă și creativă a copiilor spre autoformarea unui sistem coerent de noțiuni și a unor modalități proprii de exprimare artistico-plastică prin care copiii dobândesc și experiențe specifice printr-o muncă conștientizată și productivă. Continuarea

Anunțuri