Valorificarea conţinutului educativ al textelor narative istorice

 Autor: înv. Crețu Doina 
 Școala Gimnazială Nr. 1-sat Văleni, jud. Vaslui

B. Şt. Delavrancea spunea: “Părinţii, moşii şi strămoşii ne sunt patria noastră, ei, care au vorbit aceeaşi limbă, care au avut aceleaşi suferinţe şi aspiraţiuni sunt adevărata noastră patrie. Patria nu e pământul pe care trăim din întâmplare, ci e pământul plămădit cu sângele şi e întărit cu oasele înaintaşilor noştri”.

Acum, mai mult ca niciodată, educaţia patriotică ni se pare a fi un termen care şi-a pierdut din însemnătate şi care aduce multora zâmbetul pe buze.Cu toate că trăim într-o epocă computerizată, elevii noştri sunt încă atraşi de povestiri despre Decebal sau Traian, despre Ştefan cel Mare sau Mihai Viteazul. De câte ori nu ne-am văzut elevii ascultând nemişcaţi relatări din trecutul neamului nostru sau de câte ori cu greu am putut face faţă avalanşei de întrebări  care nu-şi mai aveau sfârşitul despre poporul român şi despre trecutul acestuia ?

Noi, cei care educăm mici personalităţi în devenire, suntem chemaţi să îndrumăm responsabil drumul valoric al fiecărui individ, de la valorile moral civice ale românilor, de la tradiţiile şi cultura populară românească până la integrarea acestora în marea familie europeană. Continuarea