Rolul proiectelor internaționale în educația interculturală

Autor: prof. înv. primar Cîrstea Georgeta
Școala Gimnazială „Eliza Opran” Ișalnița

Şcoala are misiunea de a permite fiecărui copil să crească, să-şi dezvolte spiritul, corpul şi inima, deci inteligenţa, sensibilitatea, creativitatea; să permită copiilor să înveţe să trăiască împreună, unii cu alţii, cu persoane diferite, să-şi poată ocupa progresiv locul în societate, să poată deveni cetăţeni activi.
Interculturalitatea este înainte de orice respectul diferenţelor. Cadrele didactice sunt garanţii acestor rigori ale spiritului care veghează asupra diferenţelor, pentru a învăţa, a cunoaşte şi a înţelege ceea ce ne leagă, ceea ce ne face asemănători, ceea ce ne apropie. Continuarea

Studiu de specialitate – Educația interculturală la vârsta preșcolară

Autor: prof. Pătrașcu Elena Crenguța
Liceul Tehnologic I. C. Petrescu Stîlpeni – GPP Stîlpeni jud. Argeș

În ultimile decenii societatea tinde tot mai mult să depăşească graniţele impuse de frontiere, de mondializează.La acesta se adaugă fenomenul imigraţiei, ce impune creşterea demografică în unele zone ale lumii, precum şi fenomenul de polarizare a bogăţiei/sărăciei. Astfel, pentru o bună convieţuire, în Europa a de venit necesară implementarea educaţiei interculturale în programul educaţional din perspectiva desfinţării graniţelor, pentru că este necesar să se prevină şi să se evite conflicte interetnice şi de altă natură, prin promovarea toleranţei, a bunei înţelegeri şi egalităţii de şanse între membrii aceleiaşi comunităţi. Şi în România se urmărete implementarea unui program educaţional intercultural ce trebuie început încă de la grădiniţă, pentru că şi aici există copii din diferite state (italieni, moldoveni, chinezi etc) alături de copiii minorităţilor din România (lipoveni, maghiari, rromi etc).

Continuarea

Educația interculturală

Autor: prof. înv. primar Boambeși Ana Iulia
Școala Primară Nr. 1, Micești-Argeș

Într-una dintre lucrările de psihologie şi de pedagogie, definiţia termenului „educaţie” este formulată astfel: „Educaţia este o activitate socială complexă care se realizează printr-un lanţ nesfârşit de acţiuni exercitate în mod conştient, sistematic şi organizat, pe baza relaţiei educator-educabil, în vederea transformării acestuia într-o personalitate activă şi creatoare, în concordanţă cu condiţiile istorico-sociale prezente şi de perspectivă, cât şi cu potenţial biopsihic individual.”
Educaţia interculturală este unul din noile tipuri de educaţii printre care se mai numără: educaţia economică şi antreprenorială, educaţia pentru participare şi democraţie, educaţia ecologică, pentru protejarea mediului înconjurător, educaţia pentru pace şi cooperare, educaţia pentru comunicare şi timpul liber şi educaţia pentru sănătate.
Pentru conceptul de „educaţie interculturală” au fost formulate mai multe definiţii. Continuarea