Studiu de specialitate privind necesitatea educaţiei incluzive

Autor: prof. Paraschiva Căpriţă
Colegiul Economic Buzău

Oferta educaţională segregată separă copiii de semenii lor. Stabilirea sau extinderea ofertei educaţionale separate nu ajută la identificarea şi înlăturarea barierelor care împiedică copiii să înveţe în şcoli normale. Educaţia incluzivă ajută şcolile normale să depăşească aceste bariere pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor de învăţare a tuturor copiilor.
Educaţia incluzivă încurajează persoanele responsabile cu elaborarea politicilor şi pe manageri să identifice în cadrul sistemului de educaţie barierele educaţionale care exclud anumite grupuri de copii, modul lor de apariţie şi metoda de eliminare. De obicei, aceste bariere includ:
•Un curriculumul proiectat ineficient şi neadecvat
•Profesori care nu au fost formaţi pentru a lucra cu copii care au diverse nevoi
•Materiale media inadecvate de predare
•Clădiri inaccesibile.
Educaţia incluzivă este un drept al omului, este un tip de educaţie de calitate sporită şi are sens social.
•Toţi copiii au dreptul la educaţie de masă. Continuarea

Educația incluzivă ca proiect al societății postmoderne

Autor: prof. înv. primar Petrescu Bogdan – Cristi
Școala Gimnazială Curtișoara

Societatea postmodernă este o societate în plină construcţie. Ea derivă logic din noile condiţii produse de revoluţia informatică în care noile tehnologii şi fluxul comunicaţional se schimbă mult mai rapid. Ca o consecinţă, este nevoie de o societate care să aibă structuri flexibile şi discursuri multiple.
Un element important în construirea societăţii moderne revine ştiinţelor socio-umane (sociologie, psihologie, psihopedagogie specială, ştiinţele educaţiei, ştiinţe politice, antropologie, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe istorice).
Pentru ştiinţele socio-umane (inclusiv ştiinţele educaţiei) postmodernismul reprezintă un moment de „criză” sau o „ruptură epistemologică” în urma căreia acestea vor suferi mutaţii importante. Principalele critici aduse ştiinţelor sociale actuale sunt:
* Teoriile din ştiinţele sociale sunt logocentrice. Cu alte cuvinte, acestea sunt sisteme de gândire care se legitimează prin referire la propoziţii externe, universal adevărate. Ele sunt din acest motiv bazate pe o logică auto-constituită, sunt circulare, auto-referenţiale şi auto-satisfăcătoare. Continuarea

Studiu de specialitate – Educația incluzivă, educația pentru toți

Autor: prof. înv. primar Gabriela Dima
Școala Gimnazială Nr. 11, „Mihail Sadoveanu”, Galați

„Copiii care învață împreună, învață să trăiască împreună” 

Educaţia incluzivă este parte integrantă a educaţiei pentru orice individ și constituie răspunsul școlii la nevoile ce decurg din diversitatea copiilor. Sunt aduși toți elevii împreună într-o sală de clasă şi într-o comunitate, indiferent de punctele lor forte sau punctele slabe, căutându-se maximizarea potenţialului tuturor.

Fiecare copil este unic, cu necesități diferite. Noi, părinți și dascăli deopotrivă, încearcăm să-i educăm, astfel încât să devină, la rândul lor, adulți fericiți, iubitori și eficienți. Însă, există copii marginalizați, defavorizați și/sau excluși de la educație. Aceștia sunt cei pentru care educația incluzivă a devenit o şanșă pentru o dezvoltare armonioasă.

Incluziunea presupune efortul de a asigura tuturor elevilor – de limbi şi culturi diferite, de origini și familii diferite, cu orice probleme de sănătate, cu interese şi moduri de învăţare diferite – strategii de predare-învățare adecvate și individualizate, fără a stigmatiza sau a separa. Includerea îmbunătățește procesul de învățare pentru toți elevii, cu și fără nevoi speciale. Continuarea