Studiu de specialitate – Educaţia în familie a copiilor

Autor: prof. înv. primar Nicolae Florina Ramona
Şcoala Gimnazială Dragodana, jud. Dâmboviţa

Copilul este darul lui Dumnezeu încredinţat temporar omului spre creştere şi modelare. Atunci când o mamă aduce pe lume un copil, primeşte un dar, dar şi o mare responsabilitate. Copilul poate deveni bucuria părinţilor, împlinirea lor, dacă este călăuzit cu răbdare prin labirintul plin de capcane al contextului moral actual. Părintele înţelept pregăteşte o temelie solidă pentru edificiul educaţiei morale a copilului său.
Iată câteva dintre componentele de bază ale acestei temelii, componente care îl vor însoţi pe copil pe tot parcursul vieţii şi care vor conduce, din când în când, la afirmaţii de genul: ”Se vedecă are ceişapteani de acasă!”, ori ”Bună creştere i-au dat părinţii!”:
1.Sădirea în inima copilului a credinţei în Dumnezeu, începând din primii ani de viaţă;
2.Dragoste necondiţionată pentru copil, însoţită de o comunicare permanentă, de la inimă la inimă; Continuarea

Studiu de specialitate – Şcoala şi familia, parteneri în educaţia copiilor

Autor: înv. Zsiros Gyöngyvér
Şcoala Gimnazială Nr.1 Ip-Structura Zăuan, Sălaj

A.S.Makarenko afirma: „Totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în primul rând şi în cea mai mare măsură oamenii. Între aceştia, primul loc îl ocupă părinţii şi educatorii.”

Succesul actului de predare-învăţare necesită o strânsă colaborare cu familia elevului. De aceea învăţătorul şi părinţii trebuie să se ajute reciproc. Învăţătorul are nevoie de informaţii de la părinţi, dar şi părinţii aştept informaţii de la şcoală. Poarta şcolii este deschisă atât pentru elev cât şi pentru familie. De aceea obiectivul principal al şcolii este colaborarea cu părinţii. Părinţii trebuie să fie partenerii şcolii. Aşteptările, dorinţele, părerile şi cererile lor stau la baza acestui parteneriat.

Părinţii se apropie cu încredere de şcoală, dacă sunt trataţi ca  parteneri şi colaboratori.   Legătura strânsă are un rol decisiv.

Tipuri de colaborare tradiţionale cu părinţii sunt: Continuarea