Educarea părinților

Autor: prof. Tirle Mariana
Școala Gimnazială Socond, jud. Satu Mare

Obţinerea rezultatelor bune a performanţelor în procesul instructiv educativ depinde în mare măsură de colaborarea dintre şcoală şi părinţi. Pentru realizarea acestei colaborări de multe ori este nevoie de educarea părinţilor, acţiune care necesită o proiectare aparte.
Obiectivele proiectului:
-atragerea părinţilor că parteneri în actul educaţional;
-cunoasterea de către părinţi a particulelaritatilor individuale şi de vârsta ale copilului;
-fondarea asociaţiei de părinţi care să sprijine scoala în acţiunile ei;
-realizare aunei “reţele”de ajutor interfamilial în ceea ce priveşte educaţia copiilor subliniindu-se nu numai necesitatea colaborării scoala-familie, ci şi a părinţilor între ei.
Conţinutul proiectului: Continuarea