Metode, tehnici și forme de lucru cu elevii în sprijinul educării inteligenței emoționale

Autor: prof. înv. primar Lungu Ionica
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Craiova

Stimularea inteligenţei emoţionale nu se face în detrimentul altor obiecte ale educaţiei,considerate clasice corespunzătoare asimilării elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale (scris, citit, calcul aritmetic). Stimularea se poate realiza concomitent cu aceste obiective, fără să necesite resurse de timp suplimentare, ci numai folosirea de timp adecvată a unor metode, tehnici şi forme de lucru.
Acestea educă inteligenţa emoţională, dar, în acelaşi timp, duc la dezvoltarea gândirii critice, a creativităţii elevilor, la formarea unui stil eficient de învăţare, la un nivel mai înalt de socializare a elevilor. Continuarea