În sprijinul părinţilor

Autor: prof. înv. preşcolar Cristina Antal
Şcoala Gimnazială „Sfântu Ilie” Topliţa, Harghita

La şcoală, la grădiniţă, pe stradă, la restaurant, aşteptând să intrăm la cinema putem observa comportamentul copiilor. Atunci când vedem părinţi fericiţi alături de copiii lor care sunt la fel de fericiţi ne punem întrebarea „Care este secretul lor?” sau „Oare cum reuşesc?”.
Unii părinţi consideră că ameninţând cu pedeapsa pot să ajungă la rezultatul mult dorit. Unora le vine mai uşor să ademenească copiii cu dulciuri sau poate chiar cu nişte cadouri scumpe.
Pe de altă parte, pedagogii care au studiat comportamentul copiilor ne spun că ceea ce ne ajută cu adevărat la educarea copiilor este să le spunem, foarte clar şi de la o vârstă cât mai fragedă, care sunt aşteptările noastre.
În felul acesta ei interiorizează aceste aşteptări şi cu timpul ele devin propriile lor aşteptări. Cu alte cuvinte, e în natura copiilor să-şi mulţumească părinţii şi astfel se vor comporta aşa cum sunt învăţaţi de aceştia. Continuarea

Familia – mediu prioritar pentru creșterea și educarea copiilor

Autor: prof. înv. primar Roșculescu Alexandru Florin
Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova

Familia este cel mai adecvat mediu de structurare intelectuală și afectivă a personalității copiilor, climatul și atmosfera familială devenind cadrul de ambianță materială, spirituală și afectivă în care se vor forma copiii. De aceea, eventualele carențe materiale ale mediului și climatului familial, influențează în mod negativ dezvoltarea psihocomportamentală a copiilor.
Familia contează, pentru că este principalul factor determinant care modelează principiile și realizările cuiva. Prin pregătirea și educarea copilului pentru viață, facem posibil ca orizontul specific de năzuințe să devină cotidian posibil. ”Începeți, dar prin a vă cunoaște copiii”(Jean Jeaques Rousseau) se află și azi la temelia educației. Funcția de părinte este o ”meserie” și, ca oricare meserie, ea trebuie învățată. Noțiunea de părinte nu poate exista separată de cea de copil, după cum noțiunea de educator nu poate exista separat de cea de educat. Continuarea