Protejăm mediul. Suntem ECO-ȘCOALĂ

Autor: prof. Simona Păcurar
Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare

Eco-Schools este un program pentru managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l implementează. Este coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE), ce reuneşte 72 de organizaţii din 63 de ţări. În România, Programul Eco-Şcoala a debutat în anul 1999 sub coordonarea Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, în calitate de membru cu drepturi depline al FEE.
Steagul Verde reprezintă premiul simbol al educaţiei pentru mediu şi este acordat şcolilor care implementează cu succes programul.
Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare a debutat în Programul ECO-ŞCOALA în anul 2004 şi a obţinut steagul verde în 2006.
La nivelul unei unităţi şcolare, Comitetul ECO-ŞCOALA răspunde de proiectarea şi realizarea activităţilor prin care se încearcă remedierea unor problemele de mediu cu care se confruntă comunitatea locală. Continuarea